Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

A+ A-

Φιλοσοφία

Αναζητούμε συνεργάτες με αξίες, ήθος και φιλοδοξίες. Συνεργάτες δυναμικούς, που έχουν πάθος για εργασία, κίνητρο να διακριθούν και στόχο να συνεισφέρουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας μας. Συνεργάτες που μπορούν να ανταποκριθούν με ωριμότητα και συνέπεια στις απαιτήσεις ενός διαρκώς εναλλασσόμενου και απαιτητικού περιβάλλοντος εργασίας.

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, είτε είναι νέοι, είτε και καταξιωμένοι επαγγελματίες, προσφέροντας τεχνογνωσία, υψηλή ποιότητα εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ένα περιβάλλον διεθνούς εμβέλειας.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της Protergia, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@protergia.gr
Μπορείτε να το αποστείλετε για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για να καταχωρηθεί στην ενεργή βάση βιογραφικών σημειωμάτων της εταιρείας.

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Επιτηρητή Πεδίου” για το Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου, στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας

Επιτηρητής Πεδίου

(Κωδικός Θέσης: ΕΠ 0119)

Κύριες Αρμοδιότητες:

  • Επιτηρεί τον εξοπλισμό με επιτόπιους περιοδικούς ελέγχους και λαμβάνει λειτουργικά στοιχεία από τοπικά όργανα μετρήσεων
  • Εκτελεί χειρισμούς στον μηχανολογικό εξοπλισμό υπό την καθοδήγηση του Μηχανικού Υπεύθυνου Βάρδιας και του Χειριστή Μονάδος
  • Παρατηρεί τις εγκαταστάσεις για τον προσδιορισμό βλαβών και λειτουργικών ανωμαλιών
  • Εκτελεί την απομόνωση μηχανολογικού εξοπλισμού με ασφάλεια υπό την καθοδήγηση του Μηχανικού Βάρδιας
  • Τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και χρησιμοποιεί τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας

 

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογίας κατά προτίμηση ενεργειακής κατεύθυνσης ή Πτυχίο Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη λειτουργία ή/και συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή πλοίων (εμπειρία σε Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
  • Απαραίτητες γνώσεις: μηχανολογίας, θερμοδυναμικής, μηχανών εσωτερικής καύσεως (αεριοστρόβιλοι), μηχανών εξωτερικής καύσης (ατμοστρόβιλοι)
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τεχνική ορολογία) και Η/Υ (MS Office)
  • Ικανότητα ορθής επικοινωνίας και συνεργασίας