Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

A+ A-

Φιλοσοφία

Αναζητούμε συνεργάτες με αξίες, ήθος και φιλοδοξίες. Συνεργάτες δυναμικούς, που έχουν πάθος για εργασία, κίνητρο να διακριθούν και στόχο να συνεισφέρουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας μας. Συνεργάτες που μπορούν να ανταποκριθούν με ωριμότητα και συνέπεια στις απαιτήσεις ενός διαρκώς εναλλασσόμενου και απαιτητικού περιβάλλοντος εργασίας.

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, είτε είναι νέοι, είτε και καταξιωμένοι επαγγελματίες, προσφέροντας τεχνογνωσία, υψηλή ποιότητα εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ένα περιβάλλον διεθνούς εμβέλειας.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της Protergia, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@protergia.gr
Μπορείτε να το αποστείλετε για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για να καταχωρηθεί στην ενεργή βάση βιογραφικών σημειωμάτων της εταιρείας.

Μηχανικός Μηχανολογικής Συντήρησης Ενεργειακού Κέντρου Αγ. Νικολάου

(Κωδικός Θέσης: ΜΜΣΕΚ0819)

 

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συντήρησης του Ενεργειακού Κέντρου στον οποίο αναφέρεται
 • Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και υλοποίηση της επεμβατικής, προληπτικής και βελτιωτικής συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Συμμετέχει στη σύνταξη του προγράμματος συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και των εγχειριδίων Ο&Μ
 • Παρακολουθεί και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών μηχανολογικής συντήρησης που εκτελούνται από τους εργολάβους
 • Φροντίζει για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών/υλικών και προβαίνει στις σχετικές αιτήσεις για την προμήθειά τους, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Συντήρησης
 • Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού του τμήματός του
 • Επιβλέπει και καθοδηγεί το προσωπικό της μηχανολογικής συντήρησης με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των μεθόδων/πρακτικών συντήρησης του εξοπλισμού
 • Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας (περιλαμβάνει και το προσωπικό που διαχειρίζεται) στην εργασία

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής
 • Προϋπηρεσία 3-5 έτη σε θέση Μηχανικού Συντήρησης σε βιομηχανικό εξοπλισμό (εμπειρία σε Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Απαραίτητες Γνώσεις: μηχανολογίας, ρευστομηχανικής, θερμοδυναμικής, ατμοπαραγωγών, μηχανές εσωτερικής/ εξωτερικής καύσης, σύγχρονες & ασύγχρονες ηλεκτρικές μηχανές
 • Ευχέρεια επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
 • Ικανότητα άμεσης επέμβασης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
 • Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ανάθεσης αρμοδιοτήτων
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ (MS Office)
 • Επιθυμητή γνώση χειρισμού προγράμματος SAP