Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

A+ A-

Φιλοσοφία

Αναζητούμε συνεργάτες με αξίες, ήθος και φιλοδοξίες. Συνεργάτες δυναμικούς, που έχουν πάθος για εργασία, κίνητρο να διακριθούν και στόχο να συνεισφέρουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας μας. Συνεργάτες που μπορούν να ανταποκριθούν με ωριμότητα και συνέπεια στις απαιτήσεις ενός διαρκώς εναλλασσόμενου και απαιτητικού περιβάλλοντος εργασίας.

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, είτε είναι νέοι, είτε και καταξιωμένοι επαγγελματίες, προσφέροντας τεχνογνωσία, υψηλή ποιότητα εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ένα περιβάλλον διεθνούς εμβέλειας.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της Protergia, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@protergia.gr
Μπορείτε να το αποστείλετε για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για να καταχωρηθεί στην ενεργή βάση βιογραφικών σημειωμάτων της εταιρείας.

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λειτουργίας Αιολικών Πάρκων”, στην περιοχή Καρύστου Ευβοίας.

 

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ανάπτυξης και Λειτουργίας ΑΠΕ, στον οποίο αναφέρεται
 • Εκτελεί καθημερινά ελέγχους στα Αιολικά Πάρκα (Α/Π) και στους αντίστοιχους Υποσταθμούς (Υ/Σ) που αφορούν κυρίως την λειτουργία, τις βλάβες, την εξωτερική και εσωτερική κατάσταση των οικίσκων, την εξωτερική κατάσταση και τις σημάνσεις ανεμογεννητριών (Α/Γ)
 • Εκτελεί χειρισμούς στη μέση τάση (ΜΤ), τόσο στο χώρο των Α/Π όσο και στους Υ/Σ
 • Εκπονεί τις ημερήσιες αναφορές παραγωγής των Α/Γ
 • Ελέγχει, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία από το προσωπικό ή από τους εξωτερικούς συνεργάτες, ότι η εγκατάσταση έχει ασφαλιστεί ή απομονωθεί, ότι χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα ΜΑΠ και τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
 • Παρακολουθεί, καταγράφει και ενημερώνει για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων (προληπτικής, έκτακτης και προγραμματισμένης), που εκτελούνται από εξωτερικό συνεργάτη
 • Φροντίζει για την αποθήκευση και αποκομιδή των αποβλήτων των εργασιών συντήρησης.
 • Τηρεί ημερολόγιο έργου όπου καταγράφει κάθε επίσκεψη συνεργατών και το είδος των εργασιών που εκτελέστηκαν
 • Τηρεί αρχείο συντήρησης των Α/Γ, θεμάτων ΥΑΕ καθώς και θεμάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Ενημερώνει για πιθανά προβλήματα στην εξωτερική πρόσβαση του Α/Π, για πιθανά γεγονότα/θέματα σχετικά με την ασφάλεια των Α/Π και περιπτώσεις βλάβης στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ή του ΑΔΜΗΕ

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ
 • Εμπειρία 2-3 έτη σε παρεμφερή δραστηριότητα
 • Η εμπειρία σε συστήματα ελέγχου (PLC, SCADA)
 • Καλή γνώση Η/Υ (MS Office)
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Ικανότητα να εργάζεται σε ύψος και δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Υπευθύνου Ηλεκτρολογικής Συντήρησης , στο Ενεργειακό Κέντρο της Κορίνθου.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συντήρησης του Ενεργειακού Κέντρου στον οποίο αναφέρεται
 • Είναι υπεύθυνος για υλοποίηση της προληπτικής, διορθωτικής και βελτιωτικής συντήρησης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του σχετικού λογισμικού.
 • Επιλύει τα  ηλεκτρολογικά προβλήματα της εγκατάστασης.
 • Φροντίζει για την δημιουργία οδηγιών χρήσεως του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 • Παρακολουθεί και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων, που εκτελούνται από τους εργολάβους ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και λογισμικού.
 • Αναλύει και προβλέπει ανάγκες αγοράς ανταλλακτικών και υλικών και προβαίνει σε αιτήσεις για την προμήθειά τους.
 • Χρησιμοποιεί το σύστημα SAP και φροντίζει για την ανάπτυξή του
 • Φροντίζει για την εκπαίδευση του προσωπικού του τμήματός του.
 • Σχεδιάζει, οργανώνει και φροντίζει για την καλή λειτουργία του ηλεκτρολογικού εργαστηρίου 
 • Τηρεί ενημερωμένο αρχείο των σχεδίων της εγκατάστασης.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ
 • Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε θέση Μηχανικού Συντήρησης σε βιομηχανικό εξοπλισμό
 • Εμπειρία σε συντήρηση εξοπλισμού Υψηλής/Μέσης/Χαμηλής Τάσης (150KV, 20KV, 6KV, 440V).
 • Εμπειρία σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου (PLC, SCADA)
 • Γνώση των Ελληνικών και Διεθνών κανονισμών (e.g. NEC, IEEE, ANSI, IEC etc).
 • Γνώση προγραμματισμού PLC επιθυμητή.
 • Εμπειρία σε Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας επιθυμητή
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ (MS Office)

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου μέχρι την 31/12/2018.

http://www.mytilineos.gr/el-gr/cv/submission-form

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης