Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

A+ A-

Φιλοσοφία

Αναζητούμε συνεργάτες με αξίες, ήθος και φιλοδοξίες. Συνεργάτες δυναμικούς, που έχουν πάθος για εργασία, κίνητρο να διακριθούν και στόχο να συνεισφέρουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας μας. Συνεργάτες που μπορούν να ανταποκριθούν με ωριμότητα και συνέπεια στις απαιτήσεις ενός διαρκώς εναλλασσόμενου και απαιτητικού περιβάλλοντος εργασίας.

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, είτε είναι νέοι, είτε και καταξιωμένοι επαγγελματίες, προσφέροντας τεχνογνωσία, υψηλή ποιότητα εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ένα περιβάλλον διεθνούς εμβέλειας.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της Protergia, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@protergia.gr
Μπορείτε να το αποστείλετε για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για να καταχωρηθεί στην ενεργή βάση βιογραφικών σημειωμάτων της εταιρείας.

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Μηχανικού – Υπεύθυνου Βάρδιας Λειτουργίας” για το Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου, στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Εξασφαλίζει την κανονική λειτουργία του Σταθμού στη διάρκεια της βάρδιας του, σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής
 • Προΐσταται του προσωπικού βάρδιας
 • Συνεργάζεται με τον μηχανικό συντήρησης και είναι υπεύθυνος να τηρηθούν οι διαδικασίες κράτησης του εξοπλισμού, ασφάλισης και απασφάλισης για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών συντήρησης που έχουν προγραμματιστεί ή προκύπτουν εκτάκτως
 • Επιθεωρεί και ελέγχει τη λειτουργία του εξοπλισμού, και εξασφαλίζει την λειτουργία του σταθμού, τηρώντας του κανόνες ασφάλειας και περιβάλλοντος, με σκοπό να επιτευχθεί η μέγιστη οικονομική διαθεσιμότητα του σταθμού, είτε μέσα από τον θάλαμο ελέγχου, είτε με επιτόπιες επισκέψεις των εγκαταστάσεων, για καλύτερη ανίχνευση και αξιολόγηση πιθανών αποκλίσεων, που προέκυψαν από τη λειτουργία
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διαδικασιών ασφάλειας σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης επικίνδυνης κατάστασης
 • Αναφέρει στον Προϊστάμενο λειτουργίας, οποιοδήποτε πρόβλημα ή ασυνήθιστη κατάσταση προκύψει στη διάρκεια της βάρδιας του

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής με ειδίκευση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κατά προτίμηση Ενεργειακής Κατεύθυνσης
 • Εμπειρία 1-5 ετών σε βιομηχανική επιχείρηση σε τμήμα λειτουργίας ή συντήρησης (εμπειρία σε Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Απαραίτητες Γνώσεις: ρευστομηχανικής, θερμοδυναμικής, ατμοπαραγωγών, μηχανών εσωτερικής/ εξωτερικής καύσης, σύγχρονων και ασύγχρονων ηλεκτρικών μηχανών, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων, ηλεκτρονικών ισχύος, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (PLC, SCADA)
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Ικανότητα άμεσης επέμβασης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
 • Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα ανάθεσης αρμοδιοτήτων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ (MS Office)

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Μηχανολόγου Μηχανικού – Υπεύθυνου Βάρδιας Λειτουργίας” για το Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου, στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Εξασφαλίζει την κανονική λειτουργία του Σταθμού στη διάρκεια της βάρδιας του, σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής
 • Προΐσταται του προσωπικού βάρδιας
 • Συνεργάζεται με τον μηχανικό συντήρησης και είναι υπεύθυνος να τηρηθούν οι διαδικασίες κράτησης του εξοπλισμού, ασφάλισης και απασφάλισης για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών συντήρησης που έχουν προγραμματιστεί ή προκύπτουν εκτάκτως
 • Επιθεωρεί και ελέγχει τη λειτουργία του εξοπλισμού, και εξασφαλίζει την λειτουργία του σταθμού, τηρώντας του κανόνες ασφάλειας και περιβάλλοντος, με σκοπό να επιτευχθεί η μέγιστη οικονομική διαθεσιμότητα του σταθμού, είτε μέσα από τον θάλαμο ελέγχου, είτε με επιτόπιες επισκέψεις των εγκαταστάσεων, για καλύτερη ανίχνευση και αξιολόγηση πιθανών αποκλίσεων, που προέκυψαν από τη λειτουργία
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διαδικασιών ασφάλειας σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης επικίνδυνης κατάστασης
 • Αναφέρει στον Προϊστάμενο λειτουργίας, οποιοδήποτε πρόβλημα ή ασυνήθιστη κατάσταση προκύψει στη διάρκεια της βάρδιας του

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής με ειδίκευση Μηχανολόγου Μηχανικού κατά προτίμηση Ενεργειακής Κατεύθυνσης
 • Εμπειρία 1-5 ετών σε βιομηχανική επιχείρηση σε τμήμα λειτουργίας ή συντήρησης (εμπειρία σε Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Απαραίτητες Γνώσεις: ρευστομηχανικής, θερμοδυναμικής, ατμοπαραγωγών, μηχανών εσωτερικής/ εξωτερικής καύσης, σύγχρονων και ασύγχρονων ηλεκτρικών μηχανών, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων, ηλεκτρονικών ισχύος, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (PLC, SCADA)
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Ικανότητα άμεσης επέμβασης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
 • Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα ανάθεσης αρμοδιοτήτων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ (MS Office)