Διακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε

A+ A-

Εφαρμόζοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες της MYTILINEOS, συστήσαμε ομάδα Ε.Κ.Ε. με στόχο τη συστηματοποίηση της συνολικής διαχείρισης των θεμάτων της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Η συγκεκριμένη ομάδα εντάσσεται αρμονικά στην δομή Διακυβέρνησης Ε.Κ.Ε. της MYTILINEOS και είναι υπεύθυνη, απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, για την εκπόνηση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της συνολικής στρατηγικής της Ε.Κ.Ε., που αφορά σε πολιτικές, στόχους, δράσεις και αποτελέσματα, γύρω από τα σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που χαρακτηρίζουν τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό επιχειρηματικό μας περιβάλλον.