Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Net Metering | Protergia | Πάροχος Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου
Είμαστε πάντα δίπλα σας, δείτε εδώ τους διαδικτυακούς τρόπους επικοινωνίας. #menoumeasfaleis

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Net Metering

A+ A-
ΟΝΟΜΑ : *
ΕΠΙΘΕΤΟ : *
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : *
Τ.Κ. : *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : *
EMAIL : *
Ανέγνωσα και κατανόησα πλήρως τους όρους σχετικά με την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων μου. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Aleo Solar GmbH» που εδρεύει στο Prenzlau Γερμανίας, οδός Marius – Eriksen Str. αρ. 1 ΤΚ 17291 και Εκτελών την Επεξεργασία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»
«Συναινώ, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. α) παρ. 1 του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων μου με σκοπό την επικοινωνία από την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (Protergia) ή συνεργάτες της μέσω sms, newsletter, e-mail, τηλεφώνου και ενημερωτικών εντύπων, για προωθητικούς σκοπούς. Ενημερώθηκα ότι μπορώ οποτεδήποτε να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεση, με δήλωσή μου προς την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (Protergia) στο email dpo@mytilineos.gr , ή ταχυδρομικά: υπ’ όψιν DPO – διεύθυνση Αρτέμιδος αρ. 8 ΤΚ 151 25, Μαρούσι Αττική, ή τηλεφωνικά στο 2106877327. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή: ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr.» Για περισσότερες πληροφορίες παραπέμπουμε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»