Νέα

6
Αυγούστου
2014
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2014
Αύξηση Κερδοφορίας και Ισχυρές Ταμειακές Ροές Ο Όμιλος, στο Ά Εξάμηνο του 2014, παρουσιάζει αυξημένη κερδοφορία, ισχυρές ταμειακές ροές και ραγδαία αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού που διαμορφώθηκε στα €345,9 εκατ. από €509,7 εκατ. στο τέλος του 2013. Συγκεκριμένα, στο Α’ Εξάμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, διαμορφώθηκε στα €653,0 εκατ., έναντι € 730,8 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2013. Η βελτιωμένη επίδοση στους τομείς μεταλλουργίας και EPC οδήγησαν σε αύξηση της τάξης του 12% των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €120,3 εκατ. από €107,7 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2013. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €24,1 εκατ., έναντι €14,1 εκατ. το προηγούμενο έτος παρουσιάζοντας αύξηση 71%. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
21
Μαΐου
2014
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2014
Θετική Αφετηρία που Θέτει τις Βάσεις για Περαιτέρω Διεθνοποίηση και Ανάπτυξη του Ομίλου Συγκεκριμένα, στο Α’ Τρίμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, παραμένοντας σε συγκρίσιμα επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, διαμορφώθηκε στα €343,3 εκατ., έναντι των € 358,0 εκατ. το προηγούμενο έτος. Αύξηση της τάξης του 28% σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €67,7 εκατ. από €52,9 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2013, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €15,2 εκατ., έναντι €11,1 εκατ. το προηγούμενο έτος παρουσιάζοντας αύξηση 36,5%. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
29
Απριλίου
2014
Η Protergia δίνει ενέργεια στις δικές σου ανάγκες
Η Protergia, 100% θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ανακοινώνει τη δραστηριοποίησή της στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο να προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών για ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες. Με μια φιλοσοφία η οποία στηρίζεται σε πραγματικά ανταγωνιστικές χρεώσεις, ξεκάθαρο τρόπο τιμολόγησης, μηνιαίο λογαριασμό και επιβράβευση των πελατών, η Protergia κάνει καθημερινότητα το μήνυμά της, «Δίνουμε ενέργεια στις δικές σου ανάγκες». Στο website της εταιρείας www.protergia.gr ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Protergia στο 18311, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, αλλά και να βρουν απαντήσεις σε τυχόν απορίες. Η Protergia είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW, που ξεπερνά το 10% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, με ιδιωτικές επενδύσεις σε εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας, η Protergia διαθέτει βαθειά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ υλοποιεί συνεχώς φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, προσφέροντας στην ελληνική οικονομία και στην απασχόληση. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26
Μαρτίου
2014
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2013
 Ισχυρά μεγέθη με έμφαση στη διεθνοποίηση, λειτουργική κερδοφορία και ρευστότητα Συγκεκριμένα, ο Όμιλος το 2013 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.403 εκατ., έναντι των €1.454 εκατ. το 2012. Αύξηση της τάξης του 35% σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €231,9 εκατ. από €171,2 εκατ. το 2012, κατά την πρώτη χρονιά στην οποία καταγράφηκε πλήρης λειτουργία του συνόλου του ενεργειακού χαρτοφυλακίου. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €22,5 εκατ. έναντι €19,1 εκατ. το προηγούμενο έτος. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
20
Νοεμβρίου
2013
Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεάμηνου 2013
Ο Όμιλος ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του και διευρύνει την ανάπτυξη του στις διεθνείς αγορές Στο Εννεάμηνο του 2013, ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.051 εκατ., έναντι των €1.095 εκατ. το 2012. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Εννεάμηνο του 2013 ανήλθαν σε €183,7 εκατ. από €114,3 εκατ. το 2012, αύξηση της τάξης του 61%. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €22,5 εκατ. έναντι €9,7 εκατ. το Εννεάμηνο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 131% σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2012. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7
Αυγούστου
2013
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2013
Συνεχιζόμενες αντοχές σε εξαιρετικά αντίξοο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς Στο Α’ Εξάμηνο του 2013, ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €731 εκατ., έναντι των €714 εκατ. το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 2,3%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ Εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε €102,2 εκατ. από €80 εκατ. το 2012, αύξηση της τάξης του 28%. Η συγκεκριμένη επίδοση, αν και αγγίζει τα ιστορικά υψηλά του Ομίλου, εν μέρει μόνο αποτυπώνεται στη βελτίωση των καθαρών κερδών, καθώς αυτά επιβαρύνονται από αυξημένες αποσβέσεις (όλα τα εργοστάσια και εγκαταστάσεις του Ομίλου βρίσκονται πλέον σε πλήρη λειτουργία) και υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος. Παρόλα αυτά στα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, το Α’ εξάμηνο του 2013 καταγράφεται αύξηση 47% στα €12,5εκ. έναντι €8,5εκ. την ίδια περίοδο του 2012. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ