Νέα

5
Οκτωβρίου
2015
Ανακοινώσεις REMIT
 Ο Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (REMIT), θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες για την απαγόρευση εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς, την υποχρέωση δημοσίευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και την παρακολούθηση των χονδρικών αγορών για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο.   Η Protergia θα δημοσιεύει στις σελίδες αυτές πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες παραγωγής της, που θεωρεί ότι συνιστούν εμπιστευτικές πληροφορίες.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5
Αυγούστου
2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2015
ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Συγκεκριμένα, στο Α’ Εξάμηνο του 2015, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, διαμορφώθηκε στα €636,5 εκατ., έναντι των €653,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (μείωση 2,5%). Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €118,7 εκατ. από €120,3 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2014 (μείωση 1,3%), ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €32,8 εκατ., έναντι €24,1 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 35,9%.   Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
27
Μαΐου
2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2015
Αύξηση λειτουργικών και καθαρών κερδών ως αποτέλεσμα της στρατηγικής εξωστρέφειας των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα, στο Α’ Τρίμηνο του 2015 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, διαμορφώθηκε στα €320,6 εκατ., έναντι των € 343,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (μείωση 6,6%). Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €74,7 εκατ. από €67,7 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2014 (αύξηση 10,4%), ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €22,8 εκατ., έναντι €15,2 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 49,7%. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6
Μαΐου
2015
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στοιχεία και Πληροφορίες 5ης Εταιρικής Χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκέμβριου 2014 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Στοιχεία και Πληροφορίες 5ης Εταιρικής Χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκέμβριου 2014 Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
18
Μαρτίου
2015
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2014
Σημαντική Άνοδος Καθαρής και Λειτουργικής Κερδοφορίας Συγκεκριμένα, ο Όμιλος το 2014 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.233 εκατ., έναντι των €1.403 εκατ. το 2013, μείωση που οφείλεται αποκλειστικά στις ρυθμιστικές αλλαγές της λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €253,9 εκατ. από €225,3 εκατ. το 2013, αύξηση που αποδίδεται κυρίως στη βελτιωμένη επίδοση του Τομέα της Μεταλλουργίας και στις σταθερά υψηλές επιδόσεις του Τομέα Έργων EPC. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €64,9 εκατ. έναντι €15,9 εκατ. το προηγούμενο έτος. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26
Νοεμβρίου
2014
Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014
Θεαματική Άνοδος Λειτουργικής και Καθαρής Κερδοφορίας Στο Εννεάμηνο του 2014 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, διαμορφώθηκε στα €927,6 εκατ., έναντι €1.051,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, μείωση που οφείλεται αποκλειστικά στις ρυθμιστικές αλλαγές της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας. Η βελτιωμένη επίδοση στους τομείς της Μεταλλουργίας και των Έργων EPC οδήγησαν σε αύξηση της τάξης του 12% των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €184,1 εκατ. από €164,5 εκατ. το Εννεάμηνο του 2013. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €44,9 εκατ., από κέρδη €24,8 εκατ. (ή σε συγκρίσιμη βάση ζημιών €2,7 εκατ. έχοντας αφαιρέσει το έκτακτο έσοδο που κατεγράφη από τη Διαιτησία ΔΕΗ – Αλουμινίου) την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ