Νέα

28
Μαρτίου
2017
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2016
Το 2016, η ανακοίνωση του επικείμενου εταιρικού μετασχηματισμού  σηματοδότησε τη μετεξέλιξη του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μέσω μιας νέας ευέλικτης δομής που θα επιφέρει επιχειρηματικές συνέργειες τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, δημιουργώντας επιπλέον αξία για τους μετόχους. Παράλληλα το 2016 ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία του στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διασφάλισε τη θέση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (η «ΑτΕ») ανάμεσα στους ανταγωνιστικότερους παραγωγούς αλουμινίου διεθνώς και πέτυχε το άνοιγμα νέων αγορών στον Τομέα Έργων ΕPC. Αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις του 2016, ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.246,1 εκατ. έναντι €1.382,9 εκατ. το 2015, μεταβολή που οφείλεται κυρίως στη μειωμένη συμβολή του Τομέα Έργων EPC. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €222,4 εκατ. από €234,4 εκατ. το 2015, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €34,2 εκατ., έναντι €47,5 εκατ. το προηγούμενο έτος.  Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14
Δεκεμβρίου
2016
Ανακοίνωση - “ΕΝΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ”
Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»), «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «ΜΕΤΚΑ»), «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ» (στο εξής η «ΑτΕ»), «PROTERGIA AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (στο εξής η «Protergia») και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (στο εξής η «Protergia Thermo») αποφάσισαν την έναρξη συγχώνευσης δι’ απορρόφησης της ΜΕΤΚΑ, της ΑτΕ, της Protergia και της Protergia Thermo από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3
Αυγούστου
2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2016
ΘΕΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ 2016 Στο Α’ Εξάμηνο του 2016 ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατόρθωσε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις τόσο του εγχώριου, όσο και του διεθνούς περιβάλλοντος, θέτοντας τη βάση για επίτευξη ισχυρών οικονομικών επιδόσεων για το σύνολο του έτους. Ο Όμιλος συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του και στους τρεις βασικούς τομείς δραστηριότητας μέσω της ενδυνάμωσης της παρουσίας της PROTERGIA στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, της συνεχούς ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του Τομέα της Μεταλλουργίας και της διείσδυσης σε νέες αγορές στον Τομέα Έργων ΕPC. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
30
Ιουνίου
2016
Η PROTERGIA ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOTE ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Η PROTERGIA ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOTE ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Από το δίκτυο καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα διατίθενται ανταγωνιστικά προϊόντα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της PROTERGIA για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23
Μαρτίου
2016
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2015
Συνεχής Ανάπτυξη σε Συνθήκες Αρνητικού Διεθνούς και Εγχώριου Περιβάλλοντος  Το 2015 ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παρέμεινε σταθερά σε τροχιά ανάπτυξης και συνέχισε να ενισχύει τη θέση του και στις τρεις βασικές δραστηριότητες εστιάζοντας στην είσοδο σε νέες αγορές στον Τομέα των Έργων EPC, στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Τομέα Μεταλλουργίας και στην ενδυνάμωση της παρουσίας της PROTERGIA στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
25
Νοεμβρίου
2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015
ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στο Εννεάμηνο του 2015, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εξακολουθεί να καταγράφει ικανοποιητικά μεγέθη, παρά την πίεση που ασκούν το αδύναμο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, οι αρνητικές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές των εμπορευμάτων (commodities) και οι καθυστερήσεις επενδύσεων σε νέα ενεργειακά έργα λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων σε διάφορες αγορές. Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω προκλήσεις, ο Όμιλος έχει έγκαιρα προσαρμόσει τη στρατηγική του και εστιάζει στον αυστηρό έλεγχο του κόστους, στη διασφάλιση αυξημένης ρευστότητας, στη δραστική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τομέων Μεταλλουργίας και Ενέργειας, όπως και στην περαιτέρω διείσδυση της ΜΕΤΚΑ σε νέες διεθνείς αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.   Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ