Μείγμα Καυσίμου

A+ A-
ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
(2017)
ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΣΥΝΟΛΟ
(2017)
ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΚΡΗΤΗ
(2017)
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ 31,5% 0,0% 0,0%

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ

0,0%

82,4%

77,7%
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 29,6% 0,0% 0,0%
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 6,6% 0,0% 0,0%
ΑΠΕ 20,3% 17,6%

22,3%

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 11,9% 0,0% 0,0%
TOTAL 100,0%

100,0%

100,0%