ΜΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

A+ A-

Ηλεκτρολόγος

Longitude: 
22.93
Latitude: 
39.36
Municipality: 
Βόλος
Address: 
Λαρίσης 115
Postal code: 
38334
Phone: 
+30 6977918541
Fax: 
+30 2421066311
Email: 
info@maousidis.gr
Prefecture List: 
Μαγνησίας
Store Name: 
Partners