Είμαστε πάντα δίπλα σας, δείτε εδώ τους διαδικτυακούς τρόπους επικοινωνίας. #menoumeasfaleis
01
PROTERGIA
Home Care
Άμεση τεχνική βοήθεια 24/7, 365 μέρες το χρόνο,  για ηλεκτρολογικές βλάβες, βλάβες φυσικού αερίου αλλά και φθορές από πυρκαγιά.
02
PROTERGIA
Home Insurance
Ασφάλιση περιεχομένου για ολοκληρωμένη κάλυψη από κλοπή, φθορά ή και φυσική καταστροφή.
03
PROTERGIA
Net Metering
Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων  για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας, τον συμψηφισμό της με την ηλεκτρική ενέργεια και τη μείωση των λογαριασμών.