Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.
02
PROTERGIA

Business Control

Λύσεις και προτάσεις για την εξοικονόμηση
ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης κάθε επιχείρησης.

Για να παρακολουθείτε 24 ώρες το 24ωρο την εγκατάστασή σας.

Στην Protergia σας παρέχουμε πρωτοποριακές ψηφιακές λύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης με στόχο:
- Να μειώσετε το ενεργειακό κόστος σας
- Να περιορίσετε σημαντικά τη σπατάλη ενέργειας
- Να χαρτογραφήσετε τις ενεργειακές επιδόσεις της εγκατάστασής σας
- Να εκτιμήσετε την κατανάλωση ενέργειας
- Να δέχεστε ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται καταναλώσεις μη κανονικές
- Να θέσετε στόχους ενεργειακής εξοικονόμησης (Energy Performance Indicators - EnPIs) και να τους πετύχετε

Η πλατφόρμα myenergytracker αναπτύχθηκε από την SenseOne, μέλος του Ομίλου SingularLogic, και στηρίζεται στη λειτουργία της SenseOne IoT Platform, την καινοτομική διεθνή πλατφόρμα Internet of Things του Ομίλου SingularLogic.
Σύμβουλος ενέργειας, γιατί μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει όλες τις ανάγκες σας.

Αποκτήστε τον δικό σας εξειδικευμένο σύμβουλο ενέργειας και παρακολουθήστε αναλυτικά την κατανάλωση ενέργειας εντός της εγκατάστασής σας, μέσω της διενέργειας ενεργειακού ελέγχου στις βασικές ενεργοβόρες υποδομές. Μέσω μελέτης θα εντοπίσετε με τη βοήθεια του συμβούλου τις πιθανές ενδείξεις σπατάλης ενέργειας στις εγκαταστάσεις σας και θα θέσετε μαζί στόχους ενεργειακής εξοικονόμησης. Διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερή την απόδοση της επιχειρηματικής μονάδας σας, άρα και τη δραστηριότητά σας.
Για να λειτουργεί η επιχείρηση βάσει του άρθρ. 10 του Ν. 4342/2015.

Σας βοηθάμε να προετοιμάσετε την επιχείρησή σας, υπό την επίβλεψη έμπειρης ομάδας ενεργειακών ελεγκτών, για τη συμμόρφωσή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 10 του Ν. 4342/2015, περί διενέργειας ενεργειακού ελέγχου στην εγκατάστασή σας.

Η ομάδα των ενεργειακών ελέγχων απαρτίζεται από ενεργειακούς ελεγκτές και μηχανικούς, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία στις μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης και σας παρέχουν κάθε πληροφορία και υποστήριξη σχετικά με την διαδικασία προσαρμογής της επιχείρησής σας στις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και στα όσα περιγράφονται στον σχετικό οδηγό ενεργειακών ελέγχων.
click2review