Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Ανθρώπινο Δυναμικό & Εταιρική Κουλτούρα

A+ A-

Η εταιρική κουλτούρα είναι το στοιχείο που διασφαλίζει συνοχή και σύμπνοια στην επίτευξη του οράματός μας. Η εταιρική μας κουλτούρα έχει το στίγμα των ανθρώπων μας και διαπνέει όλο το ανθρώπινο δυναμικό, από τη διοίκηση έως την παραγωγή. Βασικός άξονάς της είναι η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της εταιρείας, Για το λόγο αυτό:

 

  • Εστιάζουμε στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες που συνάδουν με αυτές της εταιρείας.
  • Φροντίζουμε συνεχώς να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας τα εργαλεία και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και επαγγελματική εξέλιξη εντός του οργανισμού.
  • Ενθαρρύνουμε την καινοτομία, την πρωτοβουλία, τη δια βίου μάθηση και τη διαφορετικότητα.
  • Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του έμψυχου δυναμικού μας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων, υπηρεσιών και της δημόσιας εικόνας της εταιρείας.
  • Αναγνωρίζουμε τη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής του προσωπικού μας.
click2review