Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Ανθρώπινο δυναμικό

A+ A-

Στην Protergia πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της εταιρείας είναι οι άνθρωποί της. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι εταιρείες που διαθέτουν υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ότι η σωστή διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση υψηλών επιδόσεων.

Δημιουργούμε σχέσεις μέσα στην οργάνωση που βασίζονται στην ειλικρίνεια, στην ακεραιότητα και στην αμοιβαία δέσμευση, γιατί έτσι πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους του επιχειρηματικού μας σχεδίου.

Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι πολύ σημαντική και πρέπει να εφαρμόζεται με στόχο τη βελτίωση των ατομικών και των εταιρικών επιδόσεων. Η συνεχής βελτίωση και η υιοθέτηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν το προσωπικό επεκτείνει και αναθεωρεί τις τεχνικές, εμπορικές και πολιτιστικές γνώσεις του, μέσα σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Εταιρική Κουλτούρα

Η εταιρική κουλτούρα είναι το στοιχείο που διασφαλίζει συνοχή και σύμπνοια στην επίτευξη του οράματός μας. Η εταιρική μας κουλτούρα έχει το στίγμα των ανθρώπων μας και διαπνέει όλο το ανθρώπινο δυναμικό, από τη διοίκηση έως την παραγωγή. Βασικός άξονάς της είναι η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της εταιρείας, Για το λόγο αυτό:

  • Εστιάζουμε στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες που συνάδουν με αυτές της εταιρείας.
  • Φροντίζουμε συνεχώς να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας τα εργαλεία και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και επαγγελματική εξέλιξη εντός του οργανισμού.
  • Ενθαρρύνουμε την καινοτομία, την πρωτοβουλία, τη δια βίου μάθηση και τη διαφορετικότητα.
  • Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του έμψυχου δυναμικού μας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων, υπηρεσιών και της δημόσιας εικόνας της εταιρείας.
  • Αναγνωρίζουμε τη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής του προσωπικού μας.                     

 

Επενδύοντας στο μέλλον

Όραμα και αποστολή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας είναι η προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη ατόμων με υψηλά ιδανικά, αξίες και ήθος για την προώθηση και επίτευξη του Οράματος και της Στρατηγικής μας.

Η δραστηριοποίηση μας στον ενεργειακό κλάδο και η συνεχής οικονομική ανάπτυξή του με ταχύς ρυθμούς, προσφέρει στους εργαζομένους μας τη σιγουριά της μεγάλης, σταθερής εταιρείας, και ταυτόχρονα τους παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και δυναμικής εξέλιξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποί μας έχουν την ευκαιρία να:

  • αναπτύξουν νέους τρόπους έκφρασης και σκέψης,
  • διαχειριστούν νέες προκλήσεις,
  • καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας,
  • προωθήσουν δημιουργικό τρόπο σκέψης και
  • αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων.

Εργασιακός χώρος

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας απολαμβάνουν το δικαίωμα να έχουν ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας, αλλά αναγνωρίζουν και το καθήκον για υπεύθυνη επαγγελματική συμπεριφορά που συμβάλλει στην προσωπική και ομαδική εξέλιξη.

 

        

click2review