Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Ανακοινώσεις REMIT

A+ A-
5
Οκτωβρίου
2015

 Ο Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (REMIT), θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες για την απαγόρευση εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς, την υποχρέωση δημοσίευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και την παρακολούθηση των χονδρικών αγορών για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο.

 

Η Protergia θα δημοσιεύει στις σελίδες αυτές πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες παραγωγής της, που θεωρεί ότι συνιστούν εμπιστευτικές πληροφορίες.

click2review