Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Ρήτρα Αναπροσαρμογής

A+ A-

Όλοι οι πελάτες μας δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία κίνηση καθώς οι τιμολογιακές αλλαγές θα γίνουν αυτόματα.

Σύμφωνα το άρθρο 138 ν. 4951/2022, η ρήτρα αναπροσαρμογής αναστέλλεται. Συγκεκριμένα, οι χρεώσεις προμήθειας σε κυμαινόμενα τιμολόγια με ρήτρα αναπροσαρμογής δεν εφαρμόζονται για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.07.2023. Το διάστημα αυτό μπορεί τυχόν να παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση. Οι χρεώσεις προμήθειας για την κατανάλωση από 01.08.2022 θα ανακοινώνονται μηνιαίως.

Η Protergia αναστέλλει τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα κυμαινόμενα τιμολόγιά της, σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022. Η αναστολή θα ισχύσει για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.07.2023 και όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση. Στα σταθερά τιμολόγια δεν θα υπάρξει αλλαγή, αφού ούτως ή άλλως δεν εφαρμόζεται ρήτρα αναπροσαρμογής.

Η Protergia αναστέλλει τη ρήτρα αναπροσαρμογής σε όλα τα κοινοποιημένα, κυμαινόμενα τιμολόγιά της, σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022. Στα σταθερά της τιμολόγια ούτως ή άλλως δεν εφαρμόζεται ρήτρα αναπροσαρμογής.

Η Protergia αναστέλλει τη ρήτρα αναπροσαρμογής σε όλα τα κυμαινόμενα τιμολόγιά της, σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022, για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.07.2023 και όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση.

Για τις καταναλώσεις από την 1η Αυγούστου στο κάθε μας τιμολόγιο θα ισχύουν οι χρεώσεις που θα ανακοινώνονται μηνιαία στο site μας. Οι ανακοινώσεις αυτές, θα γίνονται έως την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής Κατ’ εξαίρεση, για το πρώτο διάστημα εφαρμογής, δηλαδή τον Αύγουστο 2022, ανακοινώσαμε τις χρεώσεις μας έως τις 25 Ιουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022.

Σε ανακοίνωση στο site μας μπορείτε να δείτε ανάλογα με το τιμολόγιο που είστε ενταγμένος, ποιες θα είναι οι χρεώσεις που θα ισχύουν για καταναλώσεις από 1η Αυγούστου. Για οικιακό τιμολόγιο μπορείτε να δείτε τις χρεώσεις εδώ και για επαγγελματικό τιμολόγιο εδώ. Σημειώνουμε πως, για καταναλώσεις έως και 31.7.2022 οι υφιστάμενοι πελάτες θα τιμολογούνται βάσει τιμών (συμπεριλαμβανομένης και της ρήτρας) του τιμολογίου που είχαν ήδη ενταχθεί.

Σύμφωνα το άρθρο 138 ν. 4951/2022, οι χρεώσεις προμήθειας για την κατανάλωση από 01.08.2022 και για όσο διαρκέσει η αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής θα ανακοινώνονται μηνιαίως στο site μας έως την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής Για οικιακό τιμολόγιο μπορείτε να δείτε τις χρεώσεις εδώ και για επαγγελματικό τιμολόγιο εδώ.

Η ρήτρα αναπροσαρμογής αναστέλλεται για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.07.2023 και όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση. Σημειώνουμε πως για καταναλώσεις που αφορούν διάστημα έως και 31/7/2022 ισχύει το σύνολο των χρεώσεων που αναγράφονται στη σύμβαση προμήθειας του τιμολογίου που είστε ενταγμένος. Ως εκ τούτου, θα δείτε και στο λογαριασμό σας τη σχετική αποτύπωση για το εν λόγω διάστημα.

Η Protergia θα συνεχίσει να εφαρμόζει την κρατική επιδότηση στα κυμαινόμενα τιμολόγια για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης που ορίζεται βάσει νομοθεσίας.

Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία μετάβασης σε άλλο τιμολόγιο από αυτό που είστε ενταγμένος, αζημίως.

click2review