Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Κρατική Επιδότηση στο Φυσικό Αέριο (από 1/1/2022 έως και 31/10/2022)

A+ A-

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την εφαρμογή κρατικής επιδότησης/έκπτωσης, λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους φυσικού αερίου, ως εξής: (i) για το διάστημα κατανάλωσης από 1/1/2022 έως και 30/6/2022 σε όλους τους πελάτες φυσικού αερίου εκτός των παραγωγών ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής ή μη απόδοσης για το σκέλος της κατανάλωσης φυσικού αερίου που αφορά σε παραγωγή θερμικής ενέργειας, (ii) για το διάστημα κατανάλωσης από 1/7/2022 έως και 31/9/2022 μόνο στους μη οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου εξαιρουμένων των παραγωγών ΗΕ, και (iii) για το διάστημα κατανάλωσης από 1/10/2022 έως και 31/10/2022 στους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου (μέσω της επιδότησης από τη ΔΕΠΑ) και στους μη οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου εξαιρουμένων των παραγωγών ΗΕ

Η κρατική επιδότηση παρέχεται για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από 1/1/2022 έως και 31/10/2022, ακόμη και αναδρομικά.

Το ποσό της κρατικής επιδότησης ορίζεται ως εξής:

•    Για καταναλώσεις Ιανουαρίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 30 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Φεβρουαρίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Μαρτίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Απριλίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 40 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 40 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Μαΐου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Ιουνίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Ιουλίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: Χωρίς επιδότηση
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 30 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Αυγούστου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: Χωρίς επιδότηση
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 30 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Σεπτεμβρίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: Χωρίς επιδότηση
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 30 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Οκτωβρίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 90€/MWh επιδότηση ΔΕΠΑ
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 40 €/MWh

Η κρατική επιδότηση θα εφαρμοστεί στους λογαριασμούς φυσικού αερίου της Protergia, μέχρι να εκκαθαριστεί πλήρως το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά, και θα εμφανίζεται διακριτά με τίτλο «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» και για την επιδότηση των οικιακών από ΔΕΠΑ για καταναλώσεις Οκτωβρίου με τίτλο «Επιδότηση ΔΕΠΑ»

Ναι, η κρατική επιδότηση θα εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές φυσικού αερίου, βάσει των ίδιων κριτηρίων & προϋποθέσεων όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση

Το μέτρο θα επαναξιολογείται κάθε μήνα από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και θα προσαρμόζεται η μοναδιαία τιμή της επιδότησης

Η Protergia, επιπρόσθετα της κρατικής επιδότησης, προσφέρει επιπλέον και εκπτώσεις βάσει του εκάστοτε τιμολογίου ή προωθητικής της, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας.

click2review